STUDOR

ИНСТАЛАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Противовакуумните клапи STUDOR са нов различен начин за вентилация на сградните канализационните инсталации, с оглед запазване на водните затвори на сифоните без необходимост от скъпо струващо пременаване през покривите на вентилационните тръби.

При фамилията STUDOR противовакуумни клапи се използват интелигентни връзки, които осигуряват тяхната широка използваемост.

Изделията STUDOR имат много предимства:

Заместват традиционната вентилационна мрежа, спестявят разходи на материали и труд.

Премахват необходимостта от пожаро-спиращи устройства предотвратяващи "коминния ефект" в тръбите, намаляващи риска от разпространение на огъня между етажите.

Защитават вътрешноста от проникването на насекоми, чужди предмети и материали чрез специално проектираната за тази цел решетка.

САМО STUDOR ПРЕДЛАГА ТАЗИ ЗАЩИТА!

Премахва риска от течове през пробивите на покрива. Следствие на това е намаляване на застрахователната стойност на сградите.

Премахва необходимостта от видими вентилационни тръби.

Премахва изпускане на миризми в сградите и околната среда.

Осигурява по-голяма свобода на проектиране за инженери, архитекти и ВиК проектанти.

Устойчиви на неблагоприятни климатични фактори.

Елиминира възможността за запушване на вентилационната система причинена от заледяване, птици и гнездящи животни.

Елеминира възможността за разрушаване на вентилационните тръби при плъзгане на заледен сняг от покрива.

Не изискват обслужване, поради това че специално са проектирани да издържат на високи температури и износване.

Продължителен живот - равен на този на канализационната инсталация в която те са монтирани- многократното отваряне и затваряне не влияе върху на тяхното затварящо действие.

Известитилна система за запушване в сградното канализационно отклонение.

  • Противовакуумни клапи „Мини”

  • Противовакуумни клапи „Макси”

  • Филтри с активен въглен срещу миризми

  • Атенуатор на повишено налягане- P.A.P.A. (Positive Air Pressure Attenuator)

  • Комби сифони

  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода