Проектиране

АКВАИНС ЕООД  е утвърдена водеща фирма в областта на проектирането на ВиК инфраструктура в Република България на:

 • Площадкови и сградни ВиК инсталации;
 • Селищни и промишлени водоснабдителни мрежи и съоръжения;
 • Селищни и промишлени канализационни мрежи и съоръжения;
 • Вакуумни канализационни системи на населени места;
 • Пречиствателни станции за природни и отпадъчни води;
 • Плувни басейни и СПА комплекси;
 • Др.

Фирмата има доказан професионален проектантски опит за изпълнение на инвестиционни инфраструктурни проекти по всички части, включващи:

 • Мастер планове;
 • Прединвестиционни проучвания;
 • Идейни проекти;
 • Работни проекти;
 • Изготвяне на технически спецификации и др.
 • Др.

Специалистите, работещи във фирмата са инженери и архитекти с висока професионална квалификация и опит, притежаващи отлични компютърни умения и чуждоезикова култура.

Проектантите покриват всички специалности и притежават пълна проектантска правоспособност от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП). В проектантската си работа те използват лицензиран професионален софтуер:

 • AutoCAD; 
 • EPANET 2.0 – Моделиране на водоснабдителни мрежи;
 • SWMM 5 - Моделиране на канализационни мрежи;
 • Urbano Hydra - Проектиране на водоснабдителни мрежи;
 • Urbano Canalis - Проектиране на канализационни мрежи и др.
 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода