Клиенти и партньори

В партньорство с редица международни организации и финансиращи институции Акваинс ЕООД участва в изпълнението на големи инфраструктурни проекти:

АКВАИНС си сътрудничи успешно с редица държавни органи и фирми:

Акваинс подпомага общините и общинските фирми при реализацията на проекти по различните оперативни програми. Сред нашите клиенти са:

Акваинс ЕООД поддържа професионални отношения с редица български и чуждестранни партньори, с които реализира множеството проекти.

 • Flovac, Германия;
 • Studor , Англия;
 • Safege, Франция,
 • Alpine Bau Gmbh, Австрия;
 • Ginzler, Австрия;
 • Bioworks, Германия
 • Peher Consultants, Германия;
 • Plejades, Германия
 • Пътконсулт 2000 ЕООД, България;
 • Акватемпус ЕООД, България
 • Станилов ЕООД, България;
 • ИСА 2000 ЕООД, България;
 • SWS, България;
 • Др.
 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода