Референции за проектиране


 1. Доизграждане на канализационната система и частична реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Дулово-прединвестиционни проучвания, идейни и работни проекти на ВиК мрежите и ПСОВ на гр. Дулово, 2013-2015.

 

 

 2. Прединвестиционни проучвания и идейни проекти на ВиК мрежите на гр. Долна Митрополия, 2012-2014г.

3.Прединвестиционни проучвания и идейни проекти на ВиК мрежите на гр. Тръстеник, 2012-2014г.

4.Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе, 2011 г.

5.Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Никопол, 2011 г. 

6.Работен проект на ПСОВ Бургас-Меден Рудник, 2010г.

  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода