Проекти

 

Като партньор в ДЗЗД „ПК2000-Аква”, под ръководството на своя управител, Акваинс ЕООД успешно изпълни предвидените дейности по надзор на проектирането и строителството на:

 • Новоизградени и реконструирани 6854 метра водопроводна мрежа, със съответните сградни водопроводни отклонения и пожарни хидранти;
 • Новоизградени и реконструирани 20534,16 метра канализационна мрежа, със съответните сградни канализационни отклонения и улични оттоци;
 • Изградени 571 бр. улични ревизионни шахти;
 • Изпълнени съоръжения:
 • Корекция и изграждане на шахти при „Дере 1“ и „Дере 2“ на Главен колектор Iа – ул. „Васил Левски“ – северния вход на град Троян, кв. „Велчевски“;
 • Преминаване на река „Осъм“ при бензиностанция „Ромпетрол“;
 • Преминаване под ЖП-линия;
 • Мост-канал над река „Черни Осъм“ в мах. „Дудевска“;
 • Дюкер, входна и изходна шахта и авариен канал на Главен колектор II в река „Бели Осъм“ при дере „Дъскотина“;
 • Конкретните резултати от инвестиционните мерки в областта на отпадъчните води са:
 • Увеличи се броя на домакинствата свързани към канализационната мрежа – присъединени са нови 3 410 жители;
 • Присъединени към канализационната мрежа са общо 85% от населението на гр. Троян;
 • С подобрената услуга от реконструираната канализационна мрежа се ползват 13 177 жители;
 • Намалени са течовете и инфилтрацията в канализационните системи. Предотврати се разреждането на битовите води с подпочвени. Намали се замърсяването на подпочвените води;
 • Отпадната вода се отвежда за пречистване в пречиствателната станция.

« Назад към всички публикации
 • Акваинс ЕООД
 • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
 • тел: +359 2 954 9170
 • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода