Проекти

Като партньор в ДЗЗД ”ПК2000-Аква”, под ръководството на своя управител, Акваинс ЕООД успешно изпълни предвидените дейности:

  • Упражняване на строителен надзор върху изпълнението н строително-монтажни работи на обект:1.Инженеринг-проектиране и изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води/ПСОВ/ -II-ри етап, биологично пречистване в гр.Троян”;2.”Изграждане на канализация на гр.Троян-част Главен колектор IV и профили:I-7,IV-12,IV-21 и VII-8”;
  • Изготвяне на доклад за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите на обекта-за ПСОВ-биологично стъпало и оценка за съответствието на част конструктивна;
  • Съставяне на технически паспорт за обектите.

« Назад към всички публикации
  • Акваинс ЕООД
  • София 1606, ул."Дамян Груев" №20
  • тел: +359 2 954 9170
  • факс: +359 2 954 9170
Вашето име
E-mail
Телефон
Заглавие
Съдържание
Въведете кода